Ideologie

Komunismus je politická ideologie požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se nazývají komunisté.

Tato myšlenka je však čistě idealistická a v praxi se nikdy neosvědčila. Ve skutečnosti totiž popírá lidskou přirozenost a touhu jednotlivce stoupat v hierarchii společnosti.

Komunismus tedy v praxi nikdy dlouhodobě neexistoval, vždy měl tendenci sklouznout k represím a totalitě.

Marxismus

Marxismus je ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti, především změnou vlastnických vztahů pomocí revolučně vedeného třídního boje.

Cílem je dovést proletariát k revoluci nastolující beztřídní společnost, osvobozujícího člověka od společenského útlaku a rozvíjející jeho schopnosti a síly.

Leninismus

Jednostranným absolutizováním a zvulgarizováním původního marxismu, zejména názorů na třídní boj, vznikl leninismus (marxismus-leninismus), pojmenovaný po jeho tvůrci - V.I.Leninovi.

Ve svých filozofických a politických tezích Lenin dokazoval, že revoluce povede k přímé vládě dělníků a rolníků, načež stát se svým donucovacím aparátem "odumře" (vznik beztřídní společnosti).

Vzhledem k tomu, že revoluce musí být řízena předvojem proletariátu, čili komunistickou politickou stranou) se Leninova teorie přímé vlády záhy v praxi změnila v totalitní vládu jedné politické strany nad celou společností.

Stalinismus

Termín “stalinismus” označuje politickou teorii a praxi, které se cele vztahují k osobnosti Josefa Vissarionoviče Stalina, vůdce ruského bolševismu po úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina.

Základním rysem je představa, že vnitřní stability a vnější bezpečnosti lze dosáhnout drastickou industrializací. Této strategii byla přizpůsobena i přestavba (kolektivizace) zemědělství.

K uskutečnění svých cílů používal Stalin brutální násilí a masový teror. Celkový počet obětí na lidských životech se většinou odhaduje na 20 mil. osob, i když existují odhady podstatně vyšší.