Porevoluční KSČM

Strana vznikla v roce 1990 jako nástupce Komunistické strany Československa (KSČ). Ta byla zákonem o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu prohlášena za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.

Po jejím vzniku probíhala veřejná diskuse o legálnosti KSČM jako přímé nástupkyně KSČ. Václav Havel byl přesvědčen, že problematiku komunistické strany vyřeší čas a současné průzkumy naznačují, že měl pravdu.

Éra Miroslava Grebeníčka

Na sjezdu KSČM v roce 1993 byl zvolen předsedou Miroslav Grebeníček. Sjezd také rozhodl o zachování názvu strany.

Mezi lety 1993 a 1997 se počet členů KSČM propadl o více než 50% z 310 000 členů nanecelých 155 tisíc.

V únoru 1999 hlasovali poslanci KSČM pro zamítnutí novely zákona o mimosoudních rehabilitacích, jež by řešila navrácení majetku lidem, kteří neměli české občanství a trvalý pobyt, ale kterým byl v letech 1948–1990 majetek státem zkonfiskován.

V témže roce se snažili zabránit vstupu ČR do NATO, rovněž neúspěšně hlasovali proti poskytnutí českých letišť silám Severoatlantické aliance.

Éra Vojtěcha Filipa

Roku 1995 se předsednické funkce ujímá současný předseda Vojtěch Filip.

V září 2009 byli místopředsedové KSČM Jiří Dolejš a Čeněk Milota tajně nahráni provokatérem deníku MF DNES, který se vydával za majitele sítě heren Jackpot. Oba byli údajně ochotni prosazovat změnu zákona o loteriích za úplatek ve výši jednoho milionu korun. Po zveřejnění kauzy Dolejš a Milota rezignovali na funkce místopředsedů KSČM.

V prosinci 2011 zemřel vůdce Severní Koreje Kim Čong-il. KSČM reagovala slovy svého předsedy Vojtěcha Filipa na úmrtí Kim Čong-ila kondolencí, ve které vyjádřila uznání, že se snažil o blaho Korejců.

Na konci roku 2013 měla KSČM zhruba 51 000 členů. Členskou základnu si strana přináší z doby před rokem 1989, průměrný věk členů byl 74 let a průměrný věk voliče byl 60 let.